Bakanlığımızca mevcut SMA Nusinersen Sodium Uygulama Merkezleri sayısı artırılmıştır.

31 Mayıs 2021