overlay

Bakanlığımızca mevcut SMA Nusinersen Sodium Uygulama Merkezleri sayısı artırılmıştır.

Bakanlığımızca SMA tanısı almış kişilerin tedaviye erişimlerinin artırılması ve hizmetin yaygınlaştırılması amacıyla mevcut SMA Nusinersen Sodium Uygulama Merkezleri  sayısı artırılmıştır.