Bakanlığımızca mevcut SMA Nusinersen Sodium Uygulama Merkezleri sayısı artırılmıştır.
31 Mayıs 2021

Bakanlığımızca SMA tanısı almış kişilerin tedaviye erişimlerinin artırılması ve hizmetin yaygınlaştırılması amacıyla mevcut SMA Nusinersen Sodium Uygulama Merkezleri  sayısı artırılmıştır.