Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi Başladı....
11 Eylül 2023Otizm spektrum bozukluğu ve diğer zihinsel özel gereksinimi olan bireylerde tanıya özgü mevcut bulguların azaltılması ve bireylerin toplumsal hayata katılımlarının artırılması konusunda etkinliği bilinen Uygulamalı Davranış Analizi’nin (UDA) Sağlık Sistemine Entegrasyonu Eğitimleri Başladı.

"Uygulamalı Davranış Analizi" tabanlı müdahale ve eğitim programı ile riskli olgu izlemi, tanı, tedavi ve müdahale süreçlerinin tümünün yürütüldüğü sağlık sistemi içerisinde uygulanması ve ilgili personelin UDA konusunda donanımlı hale getirilmesi amaçlandı.

Genel Müdürlüğümüz Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı ve Florida State Üniversitesinden öğretim üyelerinin koordinasyonu ile hazırlanan video temelli eğitim programı 6 (altı) modülden ve 32 (otuz iki) dersten oluşup gruplar halinde yapılacaktır. Eğitime tanımlanan ilk grup ÇÖZGEM kurulması için Bakanlığımızca ön onay verilmiş sağlık tesislerinde görev yapan personelden seçilmiştir.

 


Eğitim Modülüne Ulaşmak İçin Tıklayınız.